مشتری گرامی، خرید از اوجوز مارکت فقط برای شهر تبریز امکان پذیر می باشد، ضمنا خرید ها تا 24 ساعت، قابل عودت می باشند متوجه شدم!

//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/04/b-lg-sale-corona.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/b-1.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/b-4-3.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/b-3.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/1000003570.jpg
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/bs-3-2.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/bs-1-2.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/bs-4-4.png
//ujuzmarket.com/wp-content/uploads/2020/03/bs-2-2.png
بستن
مقایسه